Tiến độ cầu vượt trần hữu dực kéo dài ngày 26/10/2016 mới nhất đi qua đường thị cấm dự án tasco xuân phương được chụp lại bởi Mr Hải.

Tiến độ cầu vượt Trần Hữu Dực kéo dài tasco Xuân Phương mới nhất ngày 26/10/2016

14875801_196815610760985_2074167700_o
Dòng người hối hả đi lại trên đường thị cấm

14795686_196815597427653_1279293343_o

14808014_196815590760987_1240819631_o 14808823_196815617427651_1804196398_o 14813399_196815587427654_102507083_o-1 14813399_196815587427654_102507083_o 14859545_196815607427652_1305910061_o

Tin liên quan